Informaatika ja Arvutustehnika Instituut

Õppekeskus alates 1993.a.