logo
logo_banner

Informaatika ja Arvutustehnika Instituut asutati 1993. aastal koostöös arvutiklubiga Interface.

Praegu on see õppekeskus, mis ühendab kaht asutust: Arvutikolledžit ning Informaatika ja Arvutustehnika Kooli. Instituudi tegevuse põhisuunad on kõrg- ja kutsehariduse andmine programmeerimise ja arvutitehnoloogia vallas ning arvutikursuste korraldamine.

Oma kutsetegevuses töötab instituut välja ka programmikomplekte rakendusülesannete lahendamiseks, samuti tehnoprojekte, trükitoodangu makette, arvutiklippe ning näitlikke metoodilisi õppevahendeid ettevõtetele ja õppeasutustele.


Informaatika ja Arvutustehnika Kool


kool

Põhihariduse baasil valmistame spetsialiste Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsekeskhariduse lõputunnistuse väljastamisega. Õppeaeg on 2-3 aastat. Kooli lõpetanud saavad jätkata õppimist kõrgkoolides. Loe edasi...


Arvutikursused


kursused

Meie kursused on orienteeritud loomejõu arendamisele kasutades kaasaegseid õppemetoodikaid ning kaasaegse arvutitehnika ja litsentseeritud tarkvaraga varustatud õpperuume. Loe edasi...


Arvutikolledž


kolledz

Kolledž valmistab eriala spetsialiste rahvusvaheliselt akrediteeritud „Programmeerimise“ ja „Arvutigraafika“ õppekavade järgi. Kolledži lõpetanud saavad EV Haridus ja Teadusministeeriumi diplomi rakenduskõrghariduse omandamise kohta. Loe edasi...

 
logo_banner