logo
logo_banner

Informaatika ja Arvutustehnika Instituut asutati 1993. aastal koostöös arvutiklubiga Interface.

Praegu on see õppekeskus, mis ühendab kaht asutust: Arvutikolledžit ning Informaatika ja Arvutustehnika Kooli. Instituudi tegevuse põhisuunad on kõrg- ja kutsehariduse andmine programmeerimise ja arvutitehnoloogia vallas ning arvutikursuste korraldamine.

Oma kutsetegevuses töötab instituut välja ka programmikomplekte rakendusülesannete lahendamiseks, samuti tehnoprojekte, trükitoodangu makette, arvutiklippe ning näitlikke metoodilisi õppevahendeid ettevõtetele ja õppeasutustele.


Arvutikursused


kursused

Meie kursused on orienteeritud loomejõu arendamisele kasutades kaasaegseid õppemetoodikaid ning kaasaegse arvutitehnika ja litsentseeritud tarkvaraga varustatud õpperuume. Loe edasi...

 
logo_banner