Informaatika ja Arvutustehnika Instituut

Õppekeskus alates 1993.a.

Informaatika ja Arvutustehnika Instituut (IATI) asutati 1993. aastal koostöös lastearvutiklubiga Interface. Praegu on see õppekeskus, kus korraldatakse täiendõpet infotehnoloogia valdkonnas, mis võimaldab tõsta oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, et olla tööjõuturul konkurentsivõimelisem. Oma kutsetegevuses töötab instituut välja ka programmikomplekte rakendusülesannete lahendamiseks, samuti tehnoprojekte, trükitoodangu makette, arvutiklippe ning näitlikke metoodilisi õppevahendeid ettevõtetele ja õppeasutustele. 
 
 


Uudised ja sündmused
'og:image'=>'' ); ?>
06.10.2016
 
Seoses õppeasutuse reorganiseerimisega palume kõiki, kes on kunagi IATI-sse õppima asunud, ära võtta sisseastumisel esitatud dokumentide originaalid (lõputunnistused, riigieksamid, immuniseerimispassid jne).
 
Dokumentide olemasolu arhiivis saab täpsustada telefonil 6603149.
 

 
26.08.2016
 
Õpingute lõpetamiseks diplomi- ja lõputööde esitamise tähtaeg - 23.09.2016.a. kl 15.00. Kaitsmine toimub 24.10.2016.a. kl 10.00
..........